Vývoj software na klíč, softwarové služby ...

Programování aplikací na klíč

Máme dlouholeté zkušenosti s programováním databázových aplikací nejen na internetu, ale i aplikací lokálních pro použití přímo na počítači. Dodáváme jak aplikace malého rozsahu tak i rozsáhlé sofistikované systémy. Mezi lokální databázové projekty, které jsme dodávali patří např. kompletní agenda pro spedičná firmy, systémy pro evidenci smluv, servisů, návštěv solária a další. ... cokoliv si dokážete vymyslet, my zrealizujeme.

Školení v oblasti výpočetní techniky

Provádíme individuální školící a poradenskou činnost v těchto oblastech:
  • obecná školení pro používání PC
  • základy práce s Ms Windows, Ms Office (Word,Excel)
  • základy práce a tvorby malých databází v Ms Access (tabulky, formuláře, sestavy, SQL dotazy)
  • základy jazyka SQL (vázané na základy MsAccess, MySQL)
  • základy práce v grafickém editoru a další.

obecné školení práce s PC provádíme nejen individuálně, ale i na podnikové úrovni tzn. skupinově - najednou skupina max 5 lidí, skupinové školení pouze přímo ve firmě

Konzultační činnost v oblasti software

Provádíme poradenskou činnost v oblasti používaného software. Mnoho firem žije v přesvědčení, že veškerý software, který ve firmě používají si musí draze zaplatit, nebo v horším případě používat nelegálně. Zkontrolujeme Vaše počítače a navrhneme optimalizaci nutných výdajů za software. Nejsme SOFTWAROVÁ POLICIE a pokud ve Vaší firmě nalezneme nelgálně používaný software, tak Vám navrhneme jiné řešení, které Vás nebude vystavovat riziku postihu. Je jen na Vás jestli takové řešení přijmete či nikoliv. Většina běžně používaných programů se v dnešní době dá velmi dobře nahradit oficiálními neplacenými verzemi nebo přímo balíky, jejichž podpora i lokalizace je na velmi vysoké úrovni. Ceny těchto konzultací stanovujeme vždy individuálně na základě počtu auditovaných počítačů a množství používaného software.

používané technologie  • databázový program MsAcess
  • programovací jazyk VBA
  • intranetové aplikace: MySQL + PHP
  • programovací jazyk JAVA
 

audit software

Po auditu software dostáváte kompletní dokumentaci veškeré výpočetní techniky s rozpisem používaného software na úrovni každého počítače. Takže i v případě, že již nebude možné více optimalizovat výdaje za firemní software přinejmenším získáte přehlednou dokumentaci a topologii jak Vašich počítačů tak používaného (a Vámi povoleného) software.